צבי הירש

Hebrew Name: 
צבי הירש (אב"ד דק"ק אה"ו)
German Name: 
צבי הירש
VIAF Id: 
313335567