צבי הירש

Hebrew Name: 
הירש (רב, אב"ד), צבי
German Name: 
צבי הירש
VIAF Id: 
313335567