צבי יהושע הלוי איש הורוויץ

Hebrew Name: 
צבי יהושע הלוי איש הורוויץ (אב"ד טריביטש)
German Name: 
צבי יהושע הלוי איש הורוויץ
VIAF Id: 
293222038