צדוק בר"א

Hebrew Name: 
צדוק בר"א
German Name: 
צדוק בר"א