צדוק ב"ר יואך נויאן

Hebrew Name: 
צדוק ב"ר יואך נויאן
German Name: 
צדוק ב"ר יואך נויאן