צדוק קינשבורג

Hebrew Name: 
צדוק קינשבורג
German Name: 
צדוק קינשבורג