צילך, טעבל בר''י

Hebrew Name: 
צילך, טעבל בר''י
German Name: 
צילך, טעבל בר''י