צעזאר

Hebrew Name: 
צעזאר (שרייבמייסטער אן דער ק' וויללהעלמס-שולע)
German Name: 
צעזאר
VIAF Id: 
311914270