קאסל, ליב

Hebrew Name: 
קאסל (פו"מ), ליב
German Name: 
קאסל, ליב