קאפל המבורג

Hebrew Name: 
קאפל המבורג
German Name: 
קאפל המבורג