ראובן בר"מ צילץ

Hebrew Name: 
ראובן בר"מ צילץ
German Name: 
ראובן בר"מ צילץ