רב אהרן בן משה מגזע צבי רא"בד

Hebrew Name: 
רב אהרן בן משה מגזע צבי רא"בד
German Name: 
רב אהרן בן משה מגזע צבי רא"בד