רב יצחק זעקיל עטהויזן

Hebrew Name: 
רב יצחק זעקיל עטהויזן
German Name: 
רב יצחק זעקיל עטהויזן