רונקל, שלמה

Hebrew Name: 
רונקל, שלמה
German Name: 
רונקל, שלמה