ריזל אשת אהרן יורש

Hebrew Name: 
ריזל אשת אהרן יורש
German Name: 
ריזל אשת אהרן יורש