ריז, אברהם בר"מ

Hebrew Name: 
ריז, אברהם בר"מ
German Name: 
ריז, אברהם בר"מ