ריז, וואלף בר"מ

Hebrew Name: 
ריז, וואלף בר"מ
German Name: 
ריז, וואלף בר"מ