ריז, משה בן איצק

Hebrew Name: 
ריז, משה בן איצק
German Name: 
ריז, משה בן איצק