ריז, נתן בר"פ

Hebrew Name: 
ריז, נתן בר"פ
German Name: 
ריז, נתן בר"פ