ריס, נתן

Hebrew Name: 
ריס, נתן
German Name: 
ריס, נתן