רפאל בר"ז

Hebrew Name: 
רפאל בר"ז
German Name: 
רפאל בר"ז