ר' שמואל ווערטהיימר

Hebrew Name: 
ר' שמואל ווערטהיימר