שאול בן ר' הירש לווין (אב"ד ק"ק פ"פ דאדר)

Hebrew Name: 
שאול בן ר' הירש לווין (אב"ד ק"ק פ"פ דאדר)