שאול (סג"ל אב"ד ר"מ)

Hebrew Name: 
שאול (סג"ל אב"ד ר"מ)