שאול רבינ' דייני ק"ק ברלין

Hebrew Name: 
שאול רבינ' דייני ק"ק ברלין