שבתי בן דוד מיאנוב

Hebrew Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב
German Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב