שואל בר"א בפפד"א

Hebrew Name: 
שואל בר"א בפפד"א
German Name: 
שואל בר"א בפפד"א