שטודס, ליפמן

Hebrew Name: 
שטודס, ליפמן (גובה)
German Name: 
שטודס, ליפמן