שטרעליץ, קאפל בן פו''מ אברהם

Hebrew Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו''מ אברהם
German Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו''מ אברהם