שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם

Hebrew Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם (ג"צ)
German Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם