שינאווא (לה"ה אב"ד דק"ק), יצחק

Hebrew Name: 
שינאווא (לה"ה אב"ד דק"ק), יצחק