שלאחטב, ברוך

Hebrew Name: 
שלאחטב, ברוך
German Name: 
שלאחטב, ברוך