שלוס, מיכאל

Hebrew Name: 
שלוס, מיכאל
German Name: 
שלוס, מיכאל