שלמה בונצעל

Hebrew Name: 
שלמה בונצעל
German Name: 
שלמה בונצעל