שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו

Hebrew Name: 
שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו
German Name: 
שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו