שלמה דוד נ"ש (בחורי חמד)

Hebrew Name: 
שלמה דוד נ"ש (בחורי חמד)