שלמה העלין

Hebrew Name: 
שלמה העלין
German Name: 
שלמה העלין