שלמה טורנויער

Hebrew Name: 
שלמה טורנויער
German Name: 
שלמה טורנויער