שלמה קראנעק

Hebrew Name: 
שלמה קראנעק
German Name: 
שלמה קראנעק