שלמה קראנק

Hebrew Name: 
שלמה קראנק
German Name: 
שלמה קראנק