שלמה רונקל

Hebrew Name: 
שלמה רונקל
German Name: 
שלמה רונקל