שלעזינגר, הירץ

Hebrew Name: 
שלעזינגר, הירץ
German Name: 
שלעזינגר, הירץ