שמואל בו פ"ום ר"ר אשרי

Hebrew Name: 
שמואל בו פ"ום ר"ר אשרי
German Name: 
שמואל בו פ"ום ר"ר אשרי