שמואל ב"כה נפתלי הירץ

Hebrew Name: 
שמואל ב"כה נפתלי הירץ (הזעצר הב'... מיעסניץ. ולעת עתה פה ק"ק ברלין.)
German Name: 
שמואל ב"כה נפתלי הירץ