שמואל בן שלמה חלפן

Hebrew Name: 
שמואל בן שלמה חלפן
German Name: 
שמואל בן שלמה חלפן