שמואל בפרוישטאט

Hebrew Name: 
שמואל בפרוישטאט
German Name: 
שמואל בפרוישטאט