שמואל בר"א

Hebrew Name: 
שמואל בר"א
German Name: 
שמואל בר"א