שמואל ברוך בינאוינטי

Hebrew Name: 
שמואל ברוך בינאוינטי
German Name: 
שמואל ברוך בינאוינטי