שמואל ברסלא

Hebrew Name: 
שמואל ברסלא
German Name: 
שמואל ברסלא