שמואל ווארבורג

Hebrew Name: 
שמואל ווארבורג
German Name: 
שמואל ווארבורג